Čo znamená pľúca budov ...

Vetracie potrubia vo vašom bytovom dome sú rozhodujúcou súčasťou systému HVAC- (skratka pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu). V takomto systéme nie je možné zaručiť úplnú čistotu a zabrániť tak vzniku baktérií a húb, ktoré sa dostávajú do bytov. Vetracie potrubia v panelových domoch sú však bez údržby niekedy viac ako 30 rokov. Rôzne nečistoty sa dokážu v priebehu rokov namnožiť, až do kritických rozmerov. Negatívne tak vplývajú na kvalitu vnútorného prostredia, dokonca aj na zdravie obyvateľov.

Poskytujeme profesionálne čistenie odvetrávacích šácht na odstránenie nečistôt a prachu z celého ventilačného systému. Ide o suché čistenie rotačnými kefami a zároveň sa nečistoty odsávajú výkonným ventilátorom do zberného vaku.